INFORMACIÓN DO PROXECTO

Titulo do Proxecto: Centro de Consultoría e Formación

Número de expediente: IG107.2017.3.79

Obxectivos do proxecto: Proxecto de Adquisición de equipamento informático, instalación física e rede de datos, mobiliario e Imprantación de software de Xestión CRM.

Resultado do Proxecto: Adquírense os equipamento e o mobiliario previsto e finalízase a imprantación do software de Xestión Zoho CRM en todos os ámbitos de actuación Da empresa Lidera Knowledge S.L.

• Convocatoria Galicia Emprende 2017.3 Axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo pondo Europeo de desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020.
• Obxectivo Temático 03: Mellorar a competitividade das PEMES
• Prioridade de Investimento 03.01 Promoción do espirito empresarial, en particular facilitanto o aproveitamento económico de novas idea e impulsando a creación de novas empresas.
• Obxectivo Específico 03.01.02 Creación de novas empresas e viveiros de empresas, en particular mellorando o acceso o financiamento e a servizos de apoio avanzados.
• Actuación 3.1.2.1 Incentivos aos investimentos en activos tanxibles, aprovisionamentos para a posta en marcha, e outros gastos iniciais para novas personas emprendedoras ou empresas de recente creación.
• Campo de intervención 067: Desenvolvemento empresarial das PEMES, apoio ao espírito de empresa e a incubación.
• Liña de Actuación 50: Servizos a persoas emprendedoras e apoio financiero para investimentos en activos tanxibles e intanxibles, aprovisionamentos para a posta en marcha para novos emprendedores ou empresas de recente creación.

Prazo de Execución 30 Novembro 2017 – 15 Outubro de 2018

Descarga el cartel aquí